Biuletyn informacji publicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

strona szkoły: www.zse-korfanty.katowice.pl
strona główna BIP: https://www.bip.gov.pl/subjects/view/34716
Spis treści:

Informacje o szkole
Przedmiot działania, kompetencje
Struktura organizacyjna
Instrukcja korzystania z BIP
Status prawny
Majątek
Dokumenty
Rejestry, ewidencje
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Ogłoszenia
Kontrole
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Druki do pobrania
Redakcja BIP
Historia zmian
Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.
Przedmiotem działania szkoły jest:
  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • przeprowadzenie egzaminów maturalnych i zawodowych
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.
CHARAKTER SZKOŁY: publiczna
TYP SZKOŁY: ponadgimnazjalna - technikum
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Alina Marcinkowska


wytworzenie informacji 01. 10. 2014 – A. Ludwig
udostępnienie informacji 01 .10. 2014 – A. Ludwig