Biuletyn informacji publicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

strona szkoły: www.zse-korfanty.katowice.pl
strona główna BIP: https://www.bip.gov.pl/subjects/view/34716
Spis treści:

Informacje o szkole
Przedmiot działania, kompetencje
Struktura organizacyjna
Instrukcja korzystania z BIP
Status prawny
Majątek
Dokumenty
Rejestry, ewidencje
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Ogłoszenia
Kontrole
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Druki do pobrania
Redakcja BIP
Historia zmian
Struktura organizacyjna

Organami Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach są:
  1. Dyrektor szkoły.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.
  4. Samorząd Uczniowski.
Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.
Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w systemie klasowo - lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.wytworzenie informacji 01. 10. 2014 – A. Ludwig
udostępnienie informacji 01 .10. 2014 – A. Ludwig