Biuletyn informacji publicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

strona szkoły: www.zse-korfanty.katowice.pl
strona główna BIP: https://www.bip.gov.pl/subjects/view/34716
Spis treści:

Informacje o szkole
Przedmiot działania, kompetencje
Struktura organizacyjna
Instrukcja korzystania z BIP
Status prawny
Majątek
Dokumenty
Rejestry, ewidencje
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Ogłoszenia
Kontrole
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Druki do pobrania
Redakcja BIP
Historia zmian
Instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po Biuletynie Informacji Publicznej służy Spis treści.
  • Jest on podzielony na tematy. Po wskazaniu kursorem myszy na nazwę tematu kursor przyjmuje kształt dłoni, a naciśnięcie lewego klawisza myszy (przy standardowych ustawieniach myszy) powoduje wyświetlenie żądanych informacji w głównym oknie przeglądania, na lewo od Spisu treści.
  • Informacje wyświetlające się w głównym oknie przeglądania mogą zawierać linki (czyli połączenia) do innych stron internetowych. W tym przypadku wskazanie linku kursorem myszy spowoduje przyjęcie przez kursor kształtu dłoni a naciśnięcie lewego przycisku myszy pozwoli przejść do żądanej informacji udostępnionej na innej stronie internetowej.
  • Dokumenty, takie jak treść niektórych aktów szkolnych, dokumenty przetargowe lub niektóre ogłoszenia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Adobe Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie.
  • Wydruk tych dokumentów możliwy jest z programu Adobe Reader - przez kliknięcie ikonki drukarki na pasku zadań u góry.
  • Oprócz spisu treści na stronie głównej BIP znajduje się wyszukiwarka, która umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.
  • Zmiany wielkości czcionek na stronie BIP dokonuje się przez jednoczesne naciśnięcie kombinacji klawiszy: Ctrl+ (plus) - dla powiększenia lub Ctrl- (minus) - dla zmniejszenia.wytworzenie informacji 01. 10. 2014 – A. Ludwig
udostępnienie informacji 01 .10. 2014 – A. Ludwig