Biuletyn informacji publicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

strona szkoły: www.zse-korfanty.katowice.pl
strona główna BIP: https://www.bip.gov.pl/subjects/view/34716
Spis treści:

Informacje o szkole
Przedmiot działania, kompetencje
Struktura organizacyjna
Instrukcja korzystania z BIP
Status prawny
Majątek
Dokumenty
Rejestry, ewidencje
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Ogłoszenia
Kontrole
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Druki do pobrania
Redakcja BIP
Historia zmian
Historia zmian

Budowa strony BIP w aktualnej postaci ( w oparciu o stary BIP ) – 1.10.2014r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 9.01.2015r. – A. Ludwig
Dopisanie w ogłoszeniach informacji o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego – 14.04.2015r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 19.06.2015r. – A. Ludwig
Aktualizacja informacji o szkole – 5.09.2015r. – A. Ludwig
Aktualizacja adresu e-mail szkoły– 1.10.2015r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 19.01.2016r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych– 04.02.2016r. – A. Ludwig
Dopisanie w ogłoszeniach informacji o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadrowych– 13.05.2016r. – A. Ludwig
Umieszczenie informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadrowych– 7.06.2016r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 17.06.2016r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 20.10.2016r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 18.11.2016r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 4.09.2017r. – A. Ludwig
Aktualizacja informacji o szkole – 4.09.2017r. – A. Ludwig
Aktualizacja strony druki do pobrania – 12.10.2017r. – A. Ludwig
Aktualizacja strony dokumenty – 29.11.2017r. – A. Ludwig
Zamieszczenie aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych– 27.04.2018r. – A. Ludwig
Zamieszczenie informacji o Inspektorze Ochrony Danych– 1.06.2018r. – A. Ludwig
Aktualizacja pliku kontrole – 5.06.2018r. – A. Ludwig