Zaloguj Sobota,  roku, godzina 04:57  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2018/2019
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2019

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  System oceniania
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po gimnazjum
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia -archiwum
  Praca dla absolwentów


Organizacja roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • 3 września 2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 19 września 2018 r. - zebranie rodziców o godzinie 17-tej,
 • 27 września 2018 r. - zebranie Rady Rodziców o godzinie 16-tej,
 • 24 października 2018 r. - konsultacje dla rodziców o godzinie 17-tej,
 • 2 listopada 2018 r. dodatkowy dzień wolny,
 • 21 listopada 2018 r. - zebranie rodziców uczniów klas IV-tych i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 12 grudnia 2018 r. - zebranie rodziców uczniów klas I, II, III i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 21 grudnia 2018 r. termin klasyfikacji za I semestr w klasach IV-tych
 • 24 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • 2 stycznia 2019 r. - dodatkowy dzień wolny,
 • 9 stycznia 2019 r. - zebranie rodziców uczniów klas IV-tych i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 9 stycznia 2019 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji T.12 oraz poprawkowy - kwalifikacja T.11
 • 10 stycznia 2019 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacjach A.36 i T.12 oraz poprawkowy - kwalifikacje A.35 i T.11
 • 16 stycznia 2019 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji A.35
 • 18 stycznia 2019 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji A.36
 • 18 stycznia 2019 r. - koniec semestru I w klasach I - III
 • 23 stycznia 2019 r. - zebranie rodziców uczniów klas I - III po I semestrze i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 7 luty 2019 r. - zebranie Rady Rodziców o godzinie 16-tej,
 • 11 do 24 luty 2019 r. - ferie zimowe,
 • marzec 2019 r. - Rekolekcje Wielkopostne,
 • 20 marca 2019 r. - zebranie rodziców uczniów klas IV-tych i konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas o godzinie 17-tej,
 • 18 do 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
 • 24 kwietnia 2019 r. - wystawienie ocen dla klas IV-tych,
 • 26 kwietnia 2019 r. - zakończenie zajęć w klasach IV - tych,
 • 6 do 25 maja 2019 r. - egzaminy maturalne,
 • 29,30 kwietnia, 2, 6, 7, 8 maja 2019 r. są dniami wolnymi,
 • 15 maja 2019 r. - zebranie Rady Rodziców o godzinie 16-tej,
 • 15 maja 2019 r. - zebranie rodziców uczniów klas I - III i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 13 czerwca 2019 r. - wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych,
 • 17 czerwca 2019 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji TG.12,T.11, T.12
 • 18 czerwca 2019 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacjach AU.35, TG.12, T.11
 • 19 czerwca 2019 r. - zakończenie roku szkolnego.
 • 25 czerwca 2019 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji AU.35 i A.35
 • 28 czerwca 2019 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji A.36


 

©d@mek