Zaloguj Środa,  roku, godzina 05:36  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2020/2021
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wykaz kwalifikacji
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2021
  Ubezpieczenie uczniów

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Opieka stomatologiczna
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Potyczki hotelarskie
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Geografia
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć - archiwum
  Wydarzenia - archiwum
  Działania SU - archiwum
  Praca dla absolwentów


Organizacja roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • 1 września 2020 r. - rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 23 września 2020 r. - zebranie rodziców o godzinie 17-tej. Rodzice uczniów klas IV - spotkanie przed maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • 23 września 2020 r. - zebranie Rady Rodziców o godzinie 18-tej,
 • 14 października 2020 r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny,
 • 21 października 2020 r. - konsultacje dla rodziców w godzinach od 17-tej do 18-tej,
 • 2 listopada 2020 r. - dodatkowy dzień wolny,
 • 18 listopada 2020 r. - zebranie rodziców uczniów klas IV-tych i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 16 grudnia 2020 r. - zebranie rodziców uczniów klas I, II, III i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 22 grudnia 2020 r. - termin klasyfikacji za I semestr w klasach IV-tych
 • 23 - 31 grudnia 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • 31 grudnia 2020 r. - koniec I semestru dla klas IV-tych,
 • 4 i 5 stycznia 2021 r. - dodatkowe dni wolne,
 • 13 stycznia 2021 r. - zebranie rodziców uczniów klas IV-tych i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 11 stycznia 2021 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji TG.13 oraz poprawkowy - kwalifikacja TG.12
 • 12 stycznia 2021 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacjach AU.36 i TG.13 oraz poprawkowy - kwalifikacje AU.35
 • 15 stycznia 2021 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji AU.35
 • 18 stycznia 2021 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  w kwalifikacji AU.36
 • 22 stycznia 2021 r. -wystawienie ocen klasyfikacyjnych dla klas I-III
 • 22 stycznia 2021 r. - koniec semestru I w klasach I - III
 • 27 stycznia 2021 r. - zebranie rodziców uczniów klas I - III po I semestrze i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 27 stycznia 2021 r. - zebranie Rady Rodziców o godzinie 17.30,
 • 1 do 14 lutego 2021 r. - ferie zimowe,
 • marzec 2021 r. - Rekolekcje Wielkopostne,
 • 24 marca 2021 r. - zebranie rodziców uczniów klas IV-tych i konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas o godzinie 17-tej,
 • 31 marca 2021 r. - dodatkowy dzień wolny,
 • 1 do 6 kwietnia 2021 r. - wielkanocna przerwa świąteczna,
 • 23 kwietnia 2021 r. - wystawienie ocen dla klas IV-tych,
 • 30 kwietnia 2021 r. - zakończenie zajęć w klasach IV - tych,
 • 4 do 28 maja 2021 r. - egzaminy maturalne,
 • 4 maja 2021 r. - egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy i rozszerzony,
 • 5 maja 2021 r. - egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy,
 • 6 maja 2021 r. - egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony,
 • 19 maja 2021 r. - zebranie Rady Rodziców o godzinie 16.00,
 • 19 maja 2021 r. - zebranie rodziców uczniów klas I - III i konsultacje o godzinie 17-tej,
 • 4 czerwca 2021 r. - dodatkowy dzień wolny,
 • 22 czerwca 2021 r. - wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych,
 • 7 do 21 czerwca 2021 r. - sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • 25 czerwca 2021 r. - zakończenie roku szkolnego.


 

©d@mek