Zaloguj Sobota,  roku, godzina 03:01  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2019/2020
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2019

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  System oceniania
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po gimnazjum
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć - archiwum
  Wydarzenia - archiwum
  Praca dla absolwentów


Matura 2019
Wewnątrzszkolna instrukacja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Technikum nr 2.


Egzamin maturalny 2019.


Terminarz egzaminów maturalnych w 2019 roku


Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku


Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku


Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2019r.


Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


Wykaz tematów prezentacji z języka polskiego dla absolwentów zdających maturę w "starej" formule.

Tematy z literatury.
Tematy z języka.
Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna     www.oke.jaworzno.pl 

©d@mek