Zaloguj Środa,  roku, godzina 05:49  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2020/2021
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wykaz kwalifikacji
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2021
  Ubezpieczenie uczniów

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Opieka stomatologiczna
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Potyczki hotelarskie
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Geografia
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć - archiwum
  Wydarzenia - archiwum
  Działania SU - archiwum
  Praca dla absolwentów


Misja, wizja i statut szkoły
Misja szkoły | Wizja absolwenta | Struktura kształcenia | Pracownie | Zajęcia pozalekcyjne |
Statut szkoły | Program wychowawczo-profilaktyczny


Misja szkoły

"Kształtujemy ludzi kreatywnych i otwartych na poznanie świata
w duchu wartości humanistycznych."

Jesteśmy szkołą wychowującą w duchu humanizmu i ekonomicznego sposobu myślenia. Kształtujemy ludzi otwartych na poznawanie świata, siebie, kreatywnych. Nasza szkoła budzi i rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia, uświadamia, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, przyjazna, wspierająca zdobywanie wiedzy i umiejętności oferuje atrakcyjne zajęcia prowadzone w oparciu o dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, językowe, komputerowe z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, boisko, siłownię, bibliotekę. Zapewniamy uczniom wysoki poziom kształcenia, rozwój zainteresowań i talentów. Oferujemy jasny spójny system oceniania i program wychowawczy. Absolwenci to ludzie tolerancyjni, umiejący poruszać się we współczesnym świecie, odnoszący sukces.Wizja absolwenta

 1. W zakresie nauczania.

  1. Zdobył wiedzę na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie nauczania.
  2. Potrafi myśleć analitycznie i syntetycznie.
  3. Rozumieć świat, ludzi i siebie.

 2. W zakresie umiejętności.

  1. Potrafi zdobytą wiedzę stosować w praktyce.
  2. Umie zorganizować sobie naukę .
  3. Poszukuje, wykorzystuje informacje z różnych źródeł.
  4. Potrafi posługiwać się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami technicznymi, właściwymi dla współczesnej cywilizacji.
  5. Przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów.

 3. W zakresie wychowawczym.

  1. Traktuje szkołę jako środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego.
  2. Rozwinął dzięki szkole dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w świecie.
  3. Nauczył się szacunku dla dobra wspólnego.
  4. Potrafi rozpoznać wartości moralne, dokonywać wyborów i hierarchizacji tych wartości.Struktura kształcenia

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stanowią:

 • Technikum Nr 2 kształcące młodzież w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik rachunkowości

 • Szkoła Policealna Nr 7 kształcąca młodzież w zawodach:

  • technik informatyk
  • technik administracji  Pracownie

  Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

  • 20 salach dydaktycznych,
  • 3 pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu,
  • pracowni fizycznej,
  • pracowni geograficznej,
  • pracowni recepcji,
  • pracowni obsługi konsumenta,
  • sali gimnastycznej i siłowni.


  Zajęcia pozalekcyjne

  W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:

  • w zajęciach sportowych,
  • w pracach kół przedmiotowych.


  Statut szkoły

  Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych

  Statut Technikum nr 2

  Statut Szkoły Policealnej nr 7

  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Program wychowawczo-profilaktyczny


  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły •  

  ©d@mek