Zaloguj Środa,  roku, godzina 06:38  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2020/2021
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wykaz kwalifikacji
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2021
  Ubezpieczenie uczniów

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Opieka stomatologiczna
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Potyczki hotelarskie
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Geografia
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć - archiwum
  Wydarzenia - archiwum
  Działania SU - archiwum
  Praca dla absolwentów


Technik ekonomista
Gdzie możesz znaleźć pracę?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach:
 • produkcyjnych,
 • handlowych,
 • usługowych,

 • na stanowiskach pracy w działach:
 • marketingu,
 • zaopatrzenia,
 • zatrudnienia,
 • księgowości,
 • zbytu,
 • planowania produkcji,
 • w sekretariacie.


Na czym będzie polegała twoja praca?

Zadania zawodowe technika ekonomisty obejmują:
 • organizowanie działalności gospodarczej,
 • organizowanie procesów pracy,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie,
 • wykonywanie prac biurowych.


Jakie umiejętności zdobędziesz w trakcie nauki?

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły będzie umiał:
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne,
 • korzystać z różnych źródeł prawa,
 • stosować podstawowe zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi,
 • określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego,
 • współpracować z otoczeniem rynkowym podmiotu,
 • obliczać i interpretować miary statystyczne wykorzystywane w pracach analitycznych
  i planistycznych,
 • sporządzać dokumentację biurową,
 • prowadzić ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • stosować zasady rachunku ekonomicznego,
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej,
 • wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych.


 

©d@mek