Zaloguj Środa,  roku, godzina 06:50  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2020/2021
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wykaz kwalifikacji
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2021
  Ubezpieczenie uczniów

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Opieka stomatologiczna
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Potyczki hotelarskie
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Geografia
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć - archiwum
  Wydarzenia - archiwum
  Działania SU - archiwum
  Praca dla absolwentów


Matematyka

Powtórka z gimnazjum i szkoły podstawowej

Część 1

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Mnożenie ułamków

Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną

Część 2

Potęgowanie liczb

Potęgowanie potęgi

Potęgowanie iloczynu i ilorazu

Pierwiastki

Działania na pierwiastkach

Część 3

Wyrażenia algebraiczne

Wzory skróconego mnożenia

Usuwanie niewymierności z mianownika

Część 4

Równania liniowe

Równania liniowe2

Nierówności liniowe

Część 5

Punkty procentowe

Obliczanie procentu danej liczby

Podwyżki i obniżki o określony %

Obliczanie liczby gdy dany jest jej procent 

©d@mek