Zaloguj Środa,  roku, godzina 06:53  
  Menu strony
  Strona główna
  Napisz do nas

  Rok szkolny 2020/2021
  Terminarz roku
  Plan lekcji
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wykaz podręczników
  Wykaz kwalifikacji
  Wymagania edukacyjne
  Matura 2021
  Ubezpieczenie uczniów

  Informacje o szkole
  Ochrona Danych
  Samorząd Uczniowski
  Misja, wizja i statut
  Grono pedagogiczne
  Historia szkoły
  Opieka stomatologiczna
  Kontakt i lokalizacja

  Dla kandydatów
  Rekrutacja po szkole   podstawowej

  Kształcenie zawodowe
  Technik ekonomista
  Technik hotelarstwa
  Potyczki hotelarskie
  Regulamin praktyk
  Praktyki i współpraca
  Program Erasmus+
  Program Power

  Nasza szkoła
  Biblioteka
  Gazetka szkolna
  Geografia
  Matematyka
  Rok matematyki 16/17
  Sport w szkole
  Profilaktyka zdrowotna
  Galeria zdjęć - archiwum
  Wydarzenia - archiwum
  Działania SU - archiwum
  Praca dla absolwentów


Rok matematyki

Cogito ergo sum

CELE KONKURSU

1.Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
2.Popularyzowanie matematyki wśród uczniów ZSE;
3.Promowanie logicznego i twórczego myślenia;
4.Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu;
5.Wyłowienia talentów matematycznych.

REGULAMIN KONKURSU

6.Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań logicznych i matematycznych wywieszanych w gablocie ROKU MATEMATYKI oraz zamieszczanych na stronie internetowej szkoły w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.
7.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych;
8.Zgłoszenie do konkursu następuje wraz z pierwszym oddanym rozwiązaniem zadania.
9.Rozwiązania należy dostarczyć, w podanym w metryczce zadania terminie, na podpisanych imieniem i nazwiskiem kartkach, swoim nauczycielom matematyki. Rozwiązanie powinno być zapisane długopisem, własnoręcznym pismem.
10.Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury składające się z co najmniej dwóch nauczycieli matematyki ZSE.
11.Zadania będą zbierane w segregatorach dla każdego uczestnika osobno. Rozwiązania będą oceniane po każdym etapie zadaniowym, a aktualnym stanie konta punktowego uczestnicy będą na bieżąco informowani.
12.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w połowie kwietnia 2017 roku.
13.Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich ocenionych rozwiązań.
14.O kolejności miejsc będzie decydować suma zdobytych punktów z wszystkich oddanych w prawidłowym terminie indywidualnych rozwiązań.
15.Pierwsze miejsce i tytuł króla/królowej logicznego myślenia zdobędzie osoba, która w zadanym terminie odda prawidłowe rozwiązania co najmniej 10 opublikowanych zadań oraz zdobędzie maksymalną liczbę punktów. Drugie miejsce i tytuł wice króla/królowej logicznego myślenia zdobędzie osoba, która w zadanym terminie odda prawidłowe rozwiązania co najmniej 8 opublikowanych zadań oraz zdobędzie drugą w kolejności sumę liczbę punktów.
16.Zwycięzcy otrzymują nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSE. Dodatkowo wszyscy, którzy oddadzą prawidłowe rozwiązania co najmniej 8 zadań otrzymają ocenę bardzo dobry z matematyki z wagą 3. Ocena ta podwyższa średnią wszystkim tym, którzy uzyskali z ocen na lekcjach matematyki co najmniej średnią 1,7.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Aktualne zadanie

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9


Zadanie 10

Zadanie 11


UWAGA! Konkursu na logo ROKU MATEMATYKI rozstrzygnięty! Wyniki zostaną ogłoszone w święto matematyki w naszej szkole razem z wynikami innych konkursów 

©d@mek