Rok 3

Numer 3

 

GRUDZIEŃ

2008
 

 2007

GAZETA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

IM. W. KORFANTEGO W KATOWICACH

Redaktor naczelny:

Żaneta Homan

Z-ca naczelnego;

Klaudia Wodniok

Sekretarz redakcji:

Sonia Banach

Zespół:

Sylwia Czerwińska

Ewa Gemza

Barbara Zawada

Pod opieką:

mgr Ewa Maj

mgr Barbara Michniak

Następna strona