GAZETA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

IM. W. KORFANTEGO W KATOWICACH

wydawana w Pałacu Młodzieży

 

MAJ

2009
 

 2007

         Rok 3

Numer 3

Pole tekstowe: Nr 6

Redaktor naczelny:

Zaneta Homan

Z-ca naczelnego;

Klaudia Wodniok

Sekretarz redakcji:

Sonia Banach

Zespół:

Sylwia Czerwińska

Ewa Gemza

Barbara Zawada

 

 

Pod opieką:

mgr Ewy Maj

mgr Barbary Michniak

Pole tekstowe: Z dyrektorskich przemyśleń (zaczerpnięte z wystąpienia Dyrektora Szkoły w czasie uroczystego pożegnania klas programowo najwyższych):

Nauczyciel to przewodnik po prawdzie.

Nauczyciel to jedność słów, czynów i zachowań.

Nauczyciel to ład moralny i spokój wewnętrzny, który przekazywany uczniom sprawia, że czują się bezpieczni.

Nauczyciel to ktoś, kto szanuje ucznia zaskarbiając sobie jego szacunek dla siebie.

„Arystokracja ducha to coś, czego nie trzeba potwierdzać dokumentami” 
									Anna Branicka

Chce, abyście byli w życiu przede wszystkim uczciwi, niezależnie od tego, czym będziecie się zajmować i jak ułożą się Wasze losy.

Wiedza, którą zdobyliście, niech zaowocuje koncepcją nowoczesnej myśli, działania czy produktu.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
						Freud
Następna strona